Více než 120 letá historie restaurantu Pražan

Vznik budovy restaurantu Pražan se datuje již od samotné "Jubilejní výstavy zemské" konané v roce 1891. Jednalo se o hospodářskou a společenskou výstavu uspořádanou na oslavu jubilea první průmyslové výstavy v Praze konané v roce 1791. I přesto, že se výstava konala za dob Rakousko-Uherska, patřila právě "Čechům" a byla ukázkou rozvoje, podnikavosti a vyspělosti českého průmyslu. I když Prahu v roce 1890 zasáhla velká povodeň, díky velkému úsilí, nebyl termín výstavy posunutý a dne 15. října 1891 byla slavnostně otevřena za zvuků Dvořákových fanfár.

 

Návštěvníci jubilejní výstavy měli možnost seznámit se uceleně se stavem české průmyslové, zemědělské a lesnické výroby, s ovocnářstvím, vinařstvím, pivovarnictvím, včelařstvím a dalšími odvětvími českého hospodářství. Výstava obsahovala průmyslové expozice strojírenské, hornické, sklářské i průmyslové chemie. Část výstavy byla zaměřena na společenskou stránku života v Čechách: na zdravotnictví, zemské korporace a spolky, na výtvarné umění i archeologické vykopávky.

 

K příležitosti Jubilejní zemské výstavy byly roku 1891 zprovozněny dvě nové pozemní lanovky (Letná a Petřín) včetně nové Petřínské rozhledny (nyní Restaurant Petřínské Terasy) a Křižíkova elektrická dráha na Letné - první česká elektrická dráha.

 

Po skončení výstavy byla jedna z budov - pavilón Zemského výboru Království českého, využívána pro gastronomické účely jako restaurace Pražan, kde se také konaly pravidelné hudební akce. Právě zajímavá historie a touha lidí navrátit této budově a pořádaným akcím zpět svou zašlou slávu, nastartovala její novou epochu. Díky rozsáhlé a poměrně zdařilé rekonstrukci interiéru, se i dnes můžete občerstvit v prostorách restaurantu anebo v přilehlých letních zahrádkách. Přijďte tedy ochutnat speciality naší kuchyně a zároveň posoudit zda se rekonstrukce skutečně podařila.

joomla компоненты

/